29 de xan. de 2008

Nova Directiva

Na asamblea xeral ordinaria celebrada o pasado 26 de xaneiro, saíron elixidos os seguintes novos directivos:

Presidente: Joaquín Carracedo
Tesoureira: Nuria Fernández Iglesias
Vogal: Armando Fontán
Vogal: Andrés Veiga
Vogal: Manuel J. Rocha


10 de xan. de 2008

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

A directiva da asociación cultural A FEIRA convoca a tódolos socios á Asemblea ordinaria que se celebrará no salón de actos do centro o día SÁBADO 26 DE XANEIRO de 2008 ás 21:30 h en 1ª convocatoria e ás 22:00 h en 2ª convocatoria coa seguinte orde do día:

• Lectura e aprobación, si procede, da acta anterior.
• Instalación dunha rede Wifi.
• Estado de obras actuais.
• Estado de contas.
• Obras realizadas e proxectos a realizar.
• Cambio de directiva: saída e reelección de PRESIDENTE, TESOREIRO e 3 VOCAIS.
• Rogos e preguntas.

RECÓRDASE A TÓDOLOS SOCIOS QUE O PRAZO PARA EFECTUAR O PAGO DO RECIBO DE SOCIO CORRESPONDENTE O ANO 2008 REMATA O VINDEIRO 31 DE MARZO.