29 de ago. de 2012

Excursión a Salamanca

EXCURSIÓN PARA MAIORES DE 18 ANOS


Praza Maior de Salamanca


Ciudad Rodrigo
Alba de Tormes

Data:  15 e 16 de Setembro

Visitas:
  • Salamanca
  • Ciudad Rodrigo
  • Alba de Tormes 
  • Zamora

Itinerario:

Sábado: Saída e visita a Alba de Tormes. Comida. Visita a Salamanca, cena no hotel
Domingo: Desaiuno e saída cara Ciudad Rodrigo. Comida. Volta pa casa con parada en Zamora


A excursión sólo se realizará si se xunta o mínimo de persoas necesario para levala a cabo.

Prezos:
Socios 115 €
Non Socios 145 €

O prezo inclúe viaxe en autocar, pensión completa, guía acompañante e seguro de viaxe.


Inscrición:  ata o 2 de setembro no centro cultural. Prégase pagar ó anotarse.