7 de xan. de 2011

Asamblea Xeral Ordinaria

Convócase a tódolos socios á ASAMBLEA XERAL ORDINARIA que se celebrará no salón de actos do centro cultural o día 15 de xaneiro de 2011 ás 21:30 en primeira convocatoria e ás 22:00 h en 2ª convocatoria coa seguinte orde do día:
  • Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
  • Estado de contas
  • Cambio de directiva: saída e elección de Secretario/a e 3 Vocais.
  • Rogos e Preguntas.