23 de dec. de 2009

A.C. A FEIRA
ASEMBLEA ORDINARIA
A directiva da asociación cultural A Feira convoca a tódolos/as socios/as á asemblea ordinaria que se celebrará no salón de actos do centro o día SÁBADO 09 DE XANEIRO DO 2010 ás 21:30 h. en 1ª convocatoria e ças 22:00 h. en 2ª convocatoria coa seguinte orde do día.

*Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
*Estado de contas.
*Proxectos a realizar.
*Cambio de directiva: saída e elección de PRESIDENTE, TESOUREIRO E 3 VOCAIS.
*Rogos e preguntas.

Directiva 2009