19 de feb. de 2014

Asamblea Xeral Extraordinaria

A directiva da Asociación Cultural A Feira convoca a tódolos/as socios/as á ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará no salón de actos do centro o día SÁBADO 22 DE FEBREIRO DE 2014 ás 21:30 en primeira convocatoria e ás 22:00 en 2ª convocatoria para tratar a seguinte orde do día:

 • Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 • Renuncia ó cargo do presidente electo.
 • Amplialos anos para volver saír elixido de novo para algún cargo directivo
 • Aluger do galpón para comidas
 • Rogos e Preguntas
Dada a importancia dos temas a tratar solicitamos a asistencia de tódolos/as socios/as.

1 de feb. de 2014

Asamblea Xeral Ordinaria

Convócase a tódolos socios á asamblea xeral ordinaria que se celebrará no salón de actos do centro o próximo Sábado 8 de Febreiro de 2012 ás 21:00 en primeira comvocatoria e ás 21:30 en segunda convocatoria para tratar a seguinte orde do día:

 • Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior
 • Estado de contas
 • Proposta de adquisición dun elevador salvaescaleiras
 • Obras realizadas e proxectos a realizar
 • Cambio de directiva: elección de presidente, tesoureiro e 3 vocais
 • Rogos e preguntas

Prégase a asistencia de tódolos socios