19 de feb. de 2014

Asamblea Xeral Extraordinaria

A directiva da Asociación Cultural A Feira convoca a tódolos/as socios/as á ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará no salón de actos do centro o día SÁBADO 22 DE FEBREIRO DE 2014 ás 21:30 en primeira convocatoria e ás 22:00 en 2ª convocatoria para tratar a seguinte orde do día:

  • Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
  • Renuncia ó cargo do presidente electo.
  • Amplialos anos para volver saír elixido de novo para algún cargo directivo
  • Aluger do galpón para comidas
  • Rogos e Preguntas
Dada a importancia dos temas a tratar solicitamos a asistencia de tódolos/as socios/as.