1 de feb. de 2014

Asamblea Xeral Ordinaria

Convócase a tódolos socios á asamblea xeral ordinaria que se celebrará no salón de actos do centro o próximo Sábado 8 de Febreiro de 2012 ás 21:00 en primeira comvocatoria e ás 21:30 en segunda convocatoria para tratar a seguinte orde do día:

  • Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior
  • Estado de contas
  • Proposta de adquisición dun elevador salvaescaleiras
  • Obras realizadas e proxectos a realizar
  • Cambio de directiva: elección de presidente, tesoureiro e 3 vocais
  • Rogos e preguntas

Prégase a asistencia de tódolos socios