19 de xan. de 2009

Nova directiva

Despois da asamblea do pasado 10 de xaneiro, os cambios na directiva son os seguintes:

Secretario: Mª Luz Troncoso
Vocal: Julio Caballero
Vocal: Alberto Rodríguez
Vocal: Rocío Pereira