7 de feb. de 2009

TRANSFERENCIA RECIBO SOCIOS/AS

Informámoslle que se pode pagar o recibo de socio/a através de transferencia bancaria, os interesados/as en formalizar o pago deste xeito, poden solicitar o número da conta corrente da Asociación ós membros da Directiva.
Indicar tamén que os gastos que teña a transferencia serán a cargo do socio/a.
A Directiva 2009.