5 de feb. de 2011

Asamblea Extraordinaria


Convócase unha Asamblea Xeral Extraordinaria o próximo sábado 12 de Febreiro de 2011 ás 21:30 en primeira convocatoria e ás 22:00 en segunda, para tratar a seguinte


ORDE DO DÍA:

  • Aclaración de dudas e solución de problemas da rede WIFI
  • Rogos e preguntas
Dada a importancia dos temas a tratar, prégase a asistencia de tódolos usuarios.