4 de feb. de 2012

Nova Directiva

Na asamblea ordinaria celebrada o pasado 28 de xaneiro, resultaron elixidos os seguintes socios/as para ocupar cargos na xunta directiva da asociación:
  • Presidente: Quique Mariño
  • Tesoureiro: Marcos Troncoso
  • Vocal: Paulo Montes
  • Vocal: Javier Martínez
  • Vocal: Inés Durán