4 de mar. de 2012

Asamblea Xeral ExtraordinariaA directiva da Asociación Cultural A Feira convoca a tódolos/as socios/as á Asamblea Extraordinaria que se celebrará  no salón de actos do centro o día SÁBADO 24 DE MARZO de 2012 ás 21:00 en primeira convocatoria e ás 21:30 en segunda convocatoria para tratar a seguinte orde do día:

  • Aclaración de dudas e solución de problemas acerca da rede WIFI
  • Acordo sobre a posibilidade de realizar comidas no galpón
Dada a importancia dos temas a tratar prégase a asistencia de tódolos socios.